Tin tức ẩm thực

NGƯỜI CÁN BỘ XÃ LÀM KINH TẾ GIỎI

NGƯỜI CÁN BỘ XÃ LÀM KINH TẾ GIỎI

Ba Ba Ông Bằng là một trong những món ngon đặc sản từ Hải Dương được rất nhiều trong và ngoài nước biết đến. Dưới đây là một bài báo được viết năm 1994 về nhà hàng Ba Ba Ông Bằng.

Xem thêm

Báo văn hóa nghệ thuật ẩm thực

Báo văn hóa nghệ thuật ẩm thực

Báo văn hóa nghệ thuật ẩm thực

Xem thêm