Thực Đơn Loại 9, 10 (Lẩu + Cháo + Đùi)

Giá: 1.623.000 VNĐ

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả