Thực Đơn Loại 5, 6 (Chuối Đậu + Cháo)

Giá: 1.883.000 VNĐ

Khu vực bán:

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả