Khoai Tây Chiên

Giá: 30.000 VNĐ

Khu vực bán:

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả

Khoai tây chiên