Đặt Theo Mâm

Thực Đơn Cơ Bản ( loại 1, 2)

Thực Đơn Cơ Bản ( loại 1, 2)

1.373.000 VNĐ

Thực Đơn Loại 3,4 (Có Gà)

Thực Đơn Loại 3,4 (Có Gà)

1.584.000 VNĐ