Notice: Undefined property: ChungtoiForm::$cat in /home/xgzpxjzkhosting/public_html/modules/Chungtoi/forms/Chungtoi.php on line 88

Giới thiệu

Câu Chuyện Ba Ba

Câu Chuyện Ba Ba

Nhà hàng đặc sản “BaBa ông Bằng” đã có tiếng hơn 20 năm nay ở thành phố Hải Dương. Xuất phát từ một hộ gia đình đi đầu trong phong trào “VAC” trong những năm 90, ông Bằng với vị trí là phó chủ tịch, sau này là chủ tịch, phó ...

Xem thêm