Ba Ba Ông Bằng Ba Ba Ong Bang Ba Ba Ông Bằng  Set Baba

(Come with us to go back to the childhood and to enjoy the sense of mother's lullabies

Set Ba Ba

Ba Ba's Set

Ba Ba's Set

Price: $0

Regions sale:

Order:

The dishes Ba Ba

BaBa roasted with salt

BaBa roasted with salt

$0

Ba Ba cooked with Banana and Tofu

Ba Ba cooked with Banana and Tofu

$20

Ba Ba’s eggs stewed with herbs.

Ba Ba’s eggs stewed with herbs.

$10

Album pictures

Món ngon
Ba Ba
Ba Ba Rang Muối
Ba Ba Nấu Chuối Đậu
Khách hàng tại 132E Quan Nhân
Danh hiệu 1
Nhan Bang
Ao Nuoi Ba Ba
Đùi Ba Ba Nướng
Không Gian Nhà Hàng Ba Ba
Khách ăn tại phòng ăn
Khách ăn tại Thủy Lợi